SELECT YOUR LANGUAGE polish english

Sadza specjalistyczna

Dla uzyskania specjalnych właściwości produktów końcowych stosuje się specjalne gatunki sadz. Są one stosowane w specjalistycznym barwieniu, nadaje własności elektroprzewodzące oraz stabilizuje na działanie promieniowania UV. Specjalne gatunki stosuje się w produkcji materiałów ogniotrwałych, wyrobów metalurgicznych i elektrotechnicznych (np. elektrody).

W zależności od funkcji które ma spełnić dobiera się sadze o różnych strukturach wewnętrznych i wielkości cząstek podstawowych.
 

Zdjęcie elektronowe sadzy termicznej

Zdjęcie elektronowe sadzy elektroprzewodzącej

W zakresie sadz specjalistycznych oferujemy gatunki: P803, P805s (TZTU, Rosja),  N990, N991 (Gazprompererabotka), sadze wysokopigmentowe typu Masterblack (prod. Chiny).
Sadzę specjalistyczną oferujemy głównie w workach 10, 20kg oraz big bagach (ok. 1mt).

W celu dokonania właściwego doboru sadzy prosimy o kontakt.